Image

Aby uzyskać odpowiednie korzyści z roweru treningowego, ćwiczenia powinny być wykonywane przez 45 minut do 1 godziny co najmniej 3 dni w tygodniu. Pożądanego rezultatu nie da się osiągnąć w czasie krótszym niż 40 minut ćwiczeń.